Brandlarm


Peter Hertz
0150 - 510 35
peter@teknikservice.se

Katrineholm
Arbetsledare
Tele/Säkerhet
Behörig ingenjör Brandlarm
Arbetsledare
Tele/Säkerhet
Behörig ingenjör Brandlarm
Peter Hertz
0150 - 510 35
peter@teknikservice.se

Katrineholm
Magnus Ek
073 – 076 01 31
magnus@teknikservice.se
Säkerhetstekniker
Katrineholm
Säkerhetstekniker
Katrineholm
Magnus Ek
073 – 076 01 31
magnus@teknikservice.se
Fredrik Ljunggren
0730-650 021
fredrik.ljunggren@
teknikservice.se
Säkerhetstekniker
Katrineholm
Säkerhetstekniker
Katrineholm
Fredrik Ljunggren
0730-650 021
fredrik.ljunggren@
teknikservice.se

teammembers Awesome Content

Alexander Karlsson
072 - 743 96 60
alexander@teknikservice.se
Säkerhetstekniker
Behörig ingengör CCTV
Katrineholm
Säkerhetstekniker
Behörig ingengör CCTV
Katrineholm
Alexander Karlsson
072 - 743 96 60
alexander@teknikservice.se

teammembers Awesome Content

Jesper Pihl
072 - 551 69 01
jesper@teknikservice.se
Säkerhetstekniker
Nyköping
Säkerhetstekniker
Nyköping
Jesper Pihl
072 - 551 69 01
jesper@teknikservice.se

teammembers Awesome ContentHos Teknikservice så utför vi service och installation i nya och gamla brandlarmsanläggningar/brandlarmssystem men även projektering och ritningar, Teknikservice ser till att din anläggning uppfyller de krav som ställs samt att vi alltid arbetar enligt gällande lagar och föreskrifter.
Teknikservice är sedan Maj 2011 certifierad anläggarfirma inom brandlarm samt att vi har en behörig ingenjör inom brandlarm, vi samarbetar bland andra med Shrack Seconet som är högteknologiskt företag för brandlarm-, kommunikations- och säkerhetssystem som hör till de internationellt ledande företagen i branschen.